Ponavljanje, NPZ naloge

Na tem naslovu najdeš primere preteklih nalog za NPZ – RIC

Naloge za ponavljanje:

Objavljeno v Ponavljanje | Komentarji so izklopljeni za Ponavljanje, NPZ naloge

Prometna vzgoja

OBVEZNA OPREMA KOLESA

GONILA NA KOLESU

Elenementi, ki omogočajo gibanje na kolesu:

Gonila na kolesu:

 • verižno gonilo
 • torno gonilo (dinamo)

SKLOPI KOLESA

 1. ogrodje
 2. sprednje in zadnje kolo
 3. mehanizem za krmiljenje (krmilo)
 4. mehanizem za zaviranje (zavorna ročica, zavorne čeljusti, jeklena žica)
 5. pogonski mehanizem za prenos gibanja (verižno gonilo)
 6. električna napeljava (prednja in zadnja luč, dinamo, žice)
 7. dodatna oprema (odsevniki)

Objavljeno v Promet | Komentiraj

Ekonomika

Izdelek lahko naredimo zase ali za prodajo. Če želimo z izdelavo predmetov zaslužiti, mu moramo določiti ceno. Pri tem upoštevamo vse stroške, ki nastanejo pri izdelavi.

Izračun cene izdelka vsebuje:

 • načrtovanje
 • porabljeno gradivo za izdelek
 • porabljena energija
 • obraba strojev (amortizacija)
 • pomožni material
 • strošek opravljenega dela
 • ostali stroški (dobiček, davki, reklama…)

V strukturi cene najlaže vplivamo na strošek dela.

POSTOPEK IZDELAVE IZDELKA V ŠOL. DELAVNICI

Objavljeno v Ekonomika | Komentiraj

Informacijska tehnologija

Deli računalniško vodenega stroja:

 • stroj,
 • obdelovalni del stroja,
 • CNC-krmilnik,
 • vhodna enota,
 • enota za obdelavo podatkov,
 • izhodna enota.

Računalniške enote:

 1. Centralna procesna enota – obdeluje podatke
 2. Vhodne enote – z njihovo pomočjo podatke spravimo v računalnik (tipkovnica, miška, mikrofon, igralna palica, optični čitalnik fotoaparat …)
 3. Izhodne enote – podatki pridejo iz računalnika (zaslon ali ekran, LCD projektor, tiskalnik, zvočnik … obdelovalni stroj …)
 4. Enote za shranjevanje podatkov – na njih so podatki shranjeni (trdi disk, prenosni disk, USB ključ, CD, DVD …)

RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA

CiciCAD ni le risalno oridje, ampak lahko z njim krmilmo tudi stroj. To pomeni, da z njim narisano obliko alhko z ustrezno strojno opremo tudi izrežemo. Govorimo o uporabi dveh računalniških tehnologij v proizvodnji:

 • CAD – Computer Aided Design – načrtovanje in risanje z računalnikom,
 • CAM – Computer Aided Manufacturing – računalniško vodena proizvodnja.

CAD/Cam sistem torej združuje računalniško konstruiranje z računalniško vodeno proizvodnjo.

Ta tehnologija omogoča:

 • zmanjševanje potrebe po ponavljanju aktivnosti,
 • hitrejšo izmenjavo podatkov,
 • zmanjševanje deleža ročnega dela,
 • doseganje večje združljivosti proizvodnjih procesov,
 • povečanje kvalitete in produktivnosti.
Objavljeno v Informacijska tehnologija | Komentiraj

Elektrotehnika (7. r.)

Električna napetost je lastnost določenih električnih virov, da poganjajo električni tok.

Učinki električnega toka so:

 • toplotni učinki – segrevanje grelcev
 • svetlobni učinki – žarenje žarilne nitke v žarnici
 • magnetni učinki – vrtenje elektromotorja
 • kemični učinki – elektroliza

Viri eleketrične električne energije

Za človeka je nenevarna mala napetost do 24 V. Od 25 V do 1000 V je nizka napetost, ki je človeku lahko smrtno nevarna. V to območje spada tudi stanovanjska napetost. Visoka napetost nad 1000 V se uporablja pri prenosu električne energije.


Električni krog

Preprost el. krog sestavljajo:

 • vir električne energije
 • vodniki
 • porabnik
 • stikalo

Prevodniki in izolanti

Prevodniki so snovi, ki prevajajo el. energijo, ker imajo proste elektrone ali ione (npr.: kovine in voda).

Izolanti ali neprevodniki so snovi, ki ne prevajajo električnega toka (npr.: umetne mase, steklo, guma, bakelit, porcelan)


Vezave električnih porbnikov in stikal


Elektromotor

Elektromotor je stroj, ki z električno energijo spremeni v mehansko delo. Uporablja se za pogon različnih strojev, vlakov, tramvajev in naprav. Njegovo gibanje povzročajo magnetna polja (razen pri elektrostatičnih motorjih).

Elektromotorji se v grobem delijo na:

 • motorje na enosmerni tok
 • motorje na izmenični tok

Motorji na enosmerni tok so namenjeni priključitvi na vir enosmerne napetosti.

Glavni sestavni deli takih motorjev so:

 • stator (nepomični del motorja)
 • rotor (vrteči se del)
 • komutator ali kolektor, ki je del rotorja in predstavlja mehanski usmernik.
 • krtačke, ki se dotikajo komutatorja in služijo prevajanju toka.

Motorji na izmenični tok so namenjeni priključitvi na vir izmenične napetosti. Ti motorji so se pojavili po odkritju vrtilnega magnetnega polja in danes predstavljajo pomemben delež električnih motorjev.

Motorji na izmenični tok imajo dva glavna sestavna dela: stator in rotor. Na stator je nameščeno večfazno (navadno trifazno) navitje. Zaradi krajevnega premika faznih navitij in faznega premika faznih napetosti nastane vrtilno magnetno polje, katerega amplituda je konstantna. Slednji ustvarja elektromagnetni navor, ki vrti rotor. Vrtilno hitrost teh motorjev pogojuje električno omrežje, na katerega so priključeni.

Več na wikipediji

Objavljeno v Elektrotehnika | Komentiraj

Prenosni mehanizmi (6. in 8. r.)

Vrste prenosnih mehanizmov – gonil

Prestavno_razmerje

Več na https://eucbeniki.sio.si/nit5/1390/index.html – 6.r

 

 

 

Objavljeno v Tehnična sredstva | Komentiraj

Motorji (8.r.)

Motorji so naprave, ki določeno vrsto energije pretvarjajo v mehansko delo. Ločimo jih glede na to, katero vrsto energije uporabljajo za svoje delovanje.

Vrste motorjev:

Toplotni motorji – spreminjajo toplotno energijo v mehansko delo. Delimo jih na:

 • motorje z zunanjim izgorevanjem – parni batni stroj
 • motorje z notranjim izgorevanjem – bencinski (štiritaktni in dvotaktni) motor, diezelski (štiritaktni in dvotaktni) motor, wanklov motor,turboreakcijski motor, reakcijski motor

Elektromotorji – spreminjajo električno energijo v mehansko delo.

Ostale naprave – spreminjajo energijo vode, vetra … v mehansko delo

 • vodno kolo, vodna turbina, vetrno kolo


Štiritaktni bencinski motor

Sestavni deli štiritaktnega motorja:

 • svečka
 • sesalni ventil
 • izpušni ventil
 • sesalni kanal (dovod goriva)
 • izpušni kanal (izpuh)
 • bat
 • valj
 • ojnica
 • ročična ali kolenasta gred
 • karter (spodnja posoda v kateri je olje)

Delovanje motorja

1. takt – sesanje zmesi goriva in zraka 2. takt – stiskanje ali kompresija 3. takt – eksplozija ali ekspanzija – delovni takt 4. takt – izpuh

· odprt je sesalni ventil

· bat se giblje navzdol in sesa zmes

· v valju nastaja podtlak

· sesalni ventil se zapre

· oba ventila sta zaprta

· bat gre navzgor in stiska zmes goriva in zraka

· tlak v valju naraste, prav tako tudi temperatura

· oba ventila sta še vedno zaprta

· tik pred zgornjo lego bata električna iskra na svečki vžge stisnjeno zmes goriva in zraka

· plini pritisnejo bat navzdol in opravijo mehansko delo (oddajo energijo)

· tlak je zelo velik prav tako tudi temperatura

· tik pred zgornjo lego bata se odpre izpušni ventil

· bat pred seboj potiska zgorele pline v izpušno cev

· tlak se zmanjša


Dvotaktni motor

Sestavni deli

Delovanje motorja

1. takt – polnjenje valja in stiskanje 2. takt – delovni takt in izpuh

Ker je bat v spodnji legi, sta odprta pretočni in izpušni kanal. Zgoreli plini zato uhajajo iz valja, hkrati pa pod tlakom skozi pretočni kanal vdirajo v valj sveži plini.

Bat se začne pomikati navzgor in zapre najprej pretočni nato še izpušni kanal. Zmes se začne stiskati.

Na koncu stiskanja se plini vžgejo (svečka). Visok tlak potisne bat navzdol in odda se mehansko delo.

Ker se je bat pomaknil navzdol, je odprl pretočni in izpušni kanal. Zgoreli plini gredo iz valja, vanj pa iz karterja pritečejo sveži plini.

Objavljeno v Tehnična sredstva | Komentiraj

Členek (6. r.)

Členek povezuje toge sestavne dele naprave in omogoča gibanje.

Poznamo:

 • valjasti členek omogoča gibanje samo v eno (tečaj na vratih, šestilo)
 • kroglati členek omogoča gibanje v vseh smereh (vzratno ogledalo, veliko šolsko šestilo)

Objavljeno v Tehnična sredstva | Komentiraj

Vzvod (6. r.)

Vzvod je orodje ali del naprave, ki je vrtljiv okoli nepremične osi. Uporabljamo ga za dviganje ali premikanje bremen in pri orodjih.

Sestavljen je iz togega droga, ki se v osišču (vrtišču) vrti okoli nepremične osi . Os je pravokotna na drog.

Na vzvod delujeta dve sili:

 1. sila bremena (Fb),
 2. sila ročice (Fr).

 

Več na https://eucbeniki.sio.si/nit5/1391/index2.html

Objavljeno v Tehnična sredstva | Komentiraj

Kovine (8. r.)

Razvrstitev kovin

Železne ali črne kovine

Lito železo – Surovo ali lito železo ima višji odstotek ogljika. Ne da se ga kovati, valjati ali stiskati. Lahko ga smo ulivamo.

Jeklo – Surovo železo ali grodelj, ki ga dobimo s taljenjem rude v visokih pečeh, se uporablja le kot polizdelek iz katerega izdelujemo lito železo in jeklo. Jeklo pridobivamo z žilavljenjem. Gre za oksidacijo s kisikom. Z žilavljenjem zmanjšamo grodlju količino ogljika in drugih primesi.

Vrste jekel:

 1. konstrukcijska jekla – za izdelavo konstrukcij, gradbene stroje …
 2. plemenita jekla – talini železa dodamo še druge elemente – legure. Zato jih delimo še na legirana in nelegirana jekla.

Polizdelki

 1. profili različnih oblik
 2. pločevina
 3. žica
 4. cevi

Neželezne ali barvne kovine

Kovina Lastnosti Uporaba
baker težka kovina, mehek, žilav, zelo raztezljiv, rumenordeče barve, dober toplotni in električni prevodnik, ne oksidira v elektrotehniki, za ogrevalne in hladilne cevi, za pločevino, zlitine – medenina in bron
cink težka kovina, velika toplotna razteznost, na zraku obstojen, slabo odporen proti kislinam in solem za pločevino, žice, cevi, za prevleke na jeklenih pločevinah in drugih izdelkih (pocinkanje)
kositer težka kovina, odporen proti kemičnim vplivom, pri temperaturi nižji od 18oC razpade v siv prah za pokositranje pločevine (bela pločevina za konzerve), za folijev elektrotehniki, za lote in zlitine.
svinec težka kovina, odporen proti kemičnim vplivom in kislinam, strupen z njim prevlečemo jekleno pločevino, za posode odporne proti kislinam, za akumulatorske plošče, plašče kablov, kot dodatek steklu, kot zaščitno sredstvo proti sevanju
aluminij lahka kovina, odporen proti koroziji, dober prevodnik elektrike in toplote, čist aluminij se ne da dobro obdelovati, zato uporabljamo zlitine za folijo, trakove, žice, cevi profile, čist aluminij se uporablja za izdelavo zrcal, za električne kable …

Lastnosti materialov

 • Teža – odvisna od gostota
 • Trdota – material se upira obdelavi
 • Trdnost – zaradi obremenitve se material ne zlomi, zvije ali poči
 • Žilavost – odpornost materiala proti prelomu
 • Prožnost – po obremenitvi se material povrne v prvotno lego ali obliko
 • Električna prevodnost – različne kovine so različno prevodne. Najboljši prevodniki so zlato, srebro, baker, aluminij.

Obdelovalni postopki

Postopki orodja , stroji varno delo
zarisovanje kovinska ravnila, šestila, zarisovalne igle
točkanje točkalo, kladivo
rezanje ročne škarje za pločevino, vzvodne škarje rokavice
vrtanje vrtalnik , sveder očala
piljenje pile z ravnim, poševnim ali polkrožnim nasekom
brušenje brusni papir, brusilni stroj očala, predpasnik ali delovna halja
klepanje ali vlečenje kovine nakovalo, kladivo
žaganje ročna žaga za kovine, strojna žaga na strojni žagi – očala, predpasnik ali delovna halja
krivljenje primež, klešče, kladivo …
spajanje kovin
(kovičenje, lotanje, varjenje, vijačenje)
spajkalnik, varilni aparat, izvijači, matični ključi

Orodja in straoji za obdelavo gradiv – projekcija


Spajanje kovin
Raztavljive zveze: vijačenje – vijak, matica, podložka
Podložka preprečije odvijanje vijaka in ščiti mehkejša gradiva.
Matico privijemo z viličastim (matičnim) ključem.

Nerazstavljive zveze
Kovičenje: Kovico vstamo v izvrtino dveh delov in na koncu stebla s kladivom zakujemo glavo.

Spajkanje ali lotanje: spajlaklnik, spajkalna žica (cin)
Varjenje: pri visoki temperaturi z dodajanjem raztaljene kovine spojimo dva kovinska dela.

Površinska zaščita kovin.pdf

Objavljeno v Gradiva | Komentiraj